Rekabet Kurulu' nun 3.7. Sıralı Dağıtım Sistemleri ile İlgili Verdiği Karar Hakkında

39.A.00.001637

04.04.2014

 

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA 

 

Rekabet Kurumu' na bir grup eczacı tarafından yapılan SGK ile TEB arasında 01.02.2012 tarihinde imzalanan " Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" ve buna bağlı işlemlerle reçetelerin tek elden dağıtımı ve belirlenen sıra limit dahilinde eczaneler arasında paylaştırılması sağlanarak, mal ve hizmet piyasasında hakim durumun kötüye kullanılması, rekabetin engellenmesi ve bozulması suretiyle 4054 sayılı Kanun' un 4 üncü ve 6 ıncı maddelerinin ihlal edildiği iddiası ile başvuruda bulunulmuş,

 

Rekabet Kurulu Danıştay 10. Dairesinin 05.06.2012 tarih ve 2012/2759 K. sayılı kararı ve bu karara binaen alınan Kurul'un 22.11.2012 tarih ve 12-59/1571-572 sayılı kararı, söz konusu karara benzer nitelikteki 12.09.2013 tarih ve 13-52/736-308 sayılı Kurul kararı ile Danıştay 10. Dairesinin 05.06.2012 tarih ve 2012/2759 K. sayılı kararını temyizen inceleyen İDDK' İn 10.04.2013 tarih ve 2012/2606 E. 2013/1271 K. sayılı kararı değerlendirerek, SGK ile TEB arasında imzalanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" ve bu Protokolün 3.7. maddesinin yürürlükte olduğu sürece herhangi bir işlem yapılamayacağı kanaatine varmış, 4054 sayılı Kanun' un 41. Maddesi uyarınca şikayetin reddi ile soruşturma açılmamasına oybirliği ile karar vermiş olup, 19/02/2014 tarih ve 14-07/132-59 sayılı karar ekte yer almaktadır.

 

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 

Ecz. Harun KIZILAY

Genel Sekreter

 

Rekabet Kurumunun yazısı için tıklayınız.05.04.2014    Okunma :1508


 

 


 

 45. Bölge Çorum Eczacı Odası