Eczanelere Güvenlik Amacı İle Kamera Sistemi Kurulmasının Zorunlu Tutulması Hakkında

39.A.00.002548
11.07.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Kayseri Eczacı Odası tarafından, Kayseri Valiliğinin 21/01/2014 tarih ve 01 sayılı kararına göre, Emniyet Teşkilatı görevlileri tarafından eczanelerde güvenlik yeterliliği ile ilgili kontrol ve denetim yapıldığı, bu denetimde özellikle eczanelere güvenlik kamerası varlığına bakıldığı, eczacıya imzalatılan Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi'ne göre 1 ay içerisinde eksiklilerin giderilmesi, aksi takdirde cezai işlem yapılacağının belirtildiği bildirilmişti.

Birliğimize Sebat Eczanesi sahibi ve mesul müdürü Ecz. Erkan Yener ŞİMŞEK tarafından iletilen dilekçe ile, eczacının, Kayseri Valiliğinin bu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile açmış olduğu davada; Kayseri 1. İdare Mahkemesi'nin 13.06.2014 tarihinde oybirliği ile yürütmenin durdurulması kararını verdiği bildirilmektedir.

Mahkeme kararı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter 

Karar metni için tıklayınız.11.07.2014    Okunma :1704


 

 


 

 45. Bölge Çorum Eczacı Odası