Ecza Depoları Tarafından Bazı Dönemlerde Piyasaya İlaç Verilmemesi Konusunda TİTCK Tarafından Yapılan Bildirim Hakkında

39.A.00.002579
11.07.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen 07.07.2014 tarihli ve 31808517-663-02 sayılı yazıda;

Ülkemizde faaliyet gösteren ecza depolarının 20/10/1999 tarihli ve 23852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik”, 24/09/2008 tarihli ve 27007 sayılı,17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı, 04/04/2012 tarihli ve 28254 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler” ve “Beşeri Tıbbi Ürünler İyi Dağıtım Uygulamaları Kılavuz Taslağı” olarak isimlendirilen 22/10/1999 tarihli ve 48196 sayılı Genelge eki “İlaçlar ve Ecza Deposunda Bulundurulan Ürünler İle İlgili İyi Dağıtım ve Muhafaza Uygulamaları Kılavuzu” doğrultusunda ruhsatlandırıldığı ve ilgili Bakanlıkça denetlendiği;

Kuruma ulaşan şikayetlerde; bazı ilaçlardaki kamu kurum iskontosu nedeniyle ortaya çıkan fiyat artışı sonucu ecza depolarının, söz konusu ilaçların yeni fiyatlarının geçerli olacağı tarihe kadar satışlarını durdurmaları ve zammın geçerlilik tarihinden sonra satışa açtıklarının bildirildiği; konu ile ilgili olarak ilgili mevzuat doğrultusunda işlem yapılacağı bildirilmektedir.

Bakanlık yazısı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter11.07.2014    Okunma :1745


 

 


 

 45. Bölge Çorum Eczacı Odası