www.durueczane.com İsimli Web Sitesi İle İlgili Başlatılan İncelemeler Hakkında

39.A.00.001838
22.04.2015

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

www.durueczane.com isimli web sitesi hakkında İstanbul Eczacı Odası tarafından Birliğimize yapılan bildirime istinaden Birliğimiz tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurularak eczane ismiyle satış yaparak mevzuata aykırı davranan söz konusu site yetkilileri hakkında yasal işlem başlatılması talep edilmiştir.

İlgili yazılarımıza cevaben Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nden gelen 07.04.2015 tarihli ve 402 sayılı yazıda adı geçen internet sitesi hakkındaki başvurumuzun Reklam Kurulu Başkanlığı'nca değerlendirilmeye alındığı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verileceği;

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 01.04.2015 tarihli ve 41215 sayılı yazıda ise aynı internet sitesi için daha önceden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan şikayet üzerine Kurum tarafından inceleme başlatıldığı, söz konusu internet sitesi ile bağlantılı bir eczane tespit edilmediği; konu hakkında Kurum Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı tarafından da inceleme başlatıldığı belirtilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter

22.04.2015    Okunma :1345


 

 


 

 45. Bölge Çorum Eczacı Odası